Telephone icon Τηλ. Επικοινωνίας 2122 136 136 - 210 89 71 711 (Δευτέρα - Παρασκευή : 08:00-16:00 Τρίτη - Παρασκευή: 18:00-22:00 Σάββατο: 09:00-14:00)
Γλώσσα:
Ελληνικά

frezyderm όροι διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


 

ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη αποδοχής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εσφαλμένου τρόπου αποστολής της αίτησης συμμετοχής, ή για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου, αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη του της αίτησης συμμετοχής,  δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στους διαγωνιζόμενους για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του.

Ο Διοργανωτής, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διοργάνωση του παρόντος διαγωνισμού έχει ως κύριο σκοπό τη διαφήμιση της διοργανώτριας εταιρείας και των προϊόντων της στο καταναλωτικό κοινό  και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση αυτών στα ΜΜΕ. Κατ’ επέκταση η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή, εκ μέρους των συμμετεχόντων, του ως άνω σκοπού και αποδοχής δημοσιοποίησης  ορισμένων προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους, προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. 

Η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στον διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην κλήρωση συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του www.pharmacytop.gr και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση,  για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματός τους και φωτογραφιών από τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων  στο Pharmacytop.gr φωτογραφιών των συμμετεχόντων από τις ως άνω εκδηλώσεις,  ατελώς και με τη ρητή δήλωση και αποδοχή τους  ότι η δημοσιοποίηση αυτών  δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συναινούν στο να επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει το Pharmacytop.gr τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους, παρέχουν στον Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, πλέον των ως άνω και για τη λήψη ενημερωτικών email, επιστολών, SMS σχετικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα  της εταιρείας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών  του ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε email. Έπειτα θα ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής ή μπορείτε να μας στείλετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη λήψη του ενημερωτικού email (γνωστοποίηση αποχώρησης) μέσω email.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πρόβλημα η επισήμανση επικοινωνήστε μαζί μας με email στο info@pharmacytop.gr ή τηλεφωνικά στο 2122 136 136


 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς πρότερη ειδοποίηση η επεξήγηση προς τις συμμετέχουσες, παρά μόνον με την υποχρέωση να ενημερώσει  άμεσα μέσω της σελίδας με σχετική ανάρτηση

 

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Με την Αγορά προϊόντων Frezyderm λαμβάνετε αυτόματα συμμετοχή στο διαγωνισμό άρα και αποδέχεστε του συγκεκριμένους όρους. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό και δεν αποδέχεστε του συγκεκριμένους όρους κάντε σχετική αναφορά στο σχετικό πλαίσιο κειμένου κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

VISA Electron VISA Maestro MasterCard

Copyright © 2016 pharmacytop.gr // All rights reserved
Web Design & Development by Generation Y